Naše společnost realizuje kompletní dodávky stavebních děl, jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu dle potřeb a přání zákazníků v oborech.

Pozemní stavby

stavby pro bydlení, občanské stavby, průmyslové stavby, zemědělské stavby

Energetické stavby

budovy, stavební objekty, stožáry, nádrže, jímky, kabelové kanály

Vodohospodářské stavby

protipovodňová opatření, vodojemy, ČOV, úpravy koryt, řek a potoků, nádrže

Dopravní stavby

železniční a silniční mosty, propustky, zděné a monolitické opěrné zdi