II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru

II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Železobetonová konstrukce byla otryskaná vodním paprskem, degradované vrstvy betonu byly odstraněny až na zdravé jádro. V rámci sanace došlo k ochraně obnažené výztuže s následnou sanací maltou a konečným hydroizolačním a antikarbonatačním nátěrem pro ochranu a hydroizolaci betonu a zdiva.