TR Varnsdorf – obnova a rozšíření R 110 kV

Odstranění stávající technologie, Bourání Ž. patek, kabelových kanálů a šachet, Zemní práce, Stavba nových ŽB. patek