TR Varnsdorf – obnova a rozšíření R 110 kV

"

Odstranění stávající technologické části, Odstranění stávajících ŽB.patek, kabelových kanálů, kanalizace, oplocení, Betonáž nových ŽB.patek monoliticky, Opěrné zídky, oplocení , uzemněn, MTŽ nové technologie, Připraveno podloží nové komunikace