Obnova a rekonstrukce TR Varnsorf 110 kV

"

Dodávka a uložení žb.patek na předem připravené podkladní betony vč.provedení zemních prací Příprava terénu na nivelitu – 800 mm pro provedení zemnící sítě