Jaderná elektrárna Temelín - Generální oprava povrchových úprav ochranných obálek ETE

Jaderná elektrárna Temelín - Generální oprava povrchových úprav ochranných obálek ETE

Předmětem tohoto díla je obnova povrchových hydroizolačních systémů ochranných obálek budovy reaktoru HVB 1 a HVB 2. Sanační práce na betonovém povrchu kopule a římsy budou prováděny společně s obnovou antikorozní ochrany OK.